ABC GEBOUW

Fiscaal drukwerk

ABC-Drukkerij is een erkende drukkerij voor al jouw fiscaal drukwerk. Dit kan gaan van BTW- en ontvangstbewijzen, CMR-vrachtbrieven en dagboeken.

BTW-bonnen

Naast de invoering van de GKS – Geregistreerd Kassa Systeem bent u nog steeds verplicht om ontvangstbewijsboekjes als back-up te hebben (bv. bij een elektriciteitspanne). Deze bonnen worden gepersonaliseerd en kunnen gebruikt worden in horeca, carwash, … BTW-bonnen zijn uniek genummerd van 1 tot 50 en voorzien van het drukjaar.

Ontvangstbewijzen

Het ontvangstbewijsboekje, uniek genummerd van 1 tot 50 en voorzien van het leveringsjaar, is te gebruiken door personen die een vrij beroep, een ambt of een post uitoefenen, met uitsluiting van degenen die uitsluitend overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgestelde handelingen verrichten.

CMR-vrachtbrieven

Bij transport over de weg is een gestandaardiseerd en geregistreerd model van een vrachtbrief uitgewerkt door de regering. Een CMR-vrachtbrief mag enkel door een erkende drukker geproduceerd worden.

Schuiven naar boven